אוספת רגעים - נועה אבהר

טלפון 050-97189999

מייל: noaavhar@gmail.com 

Choosing White

Is a project that deals with women who have stopped dyeing their hair and chose their natural hair color. They are comfortable, happy and love the way they look. During the shooting sessions, I connected with each and every one of these women and I am happy and grateful for being allowed into their worlds.

I think many women would love to stop dyeing their hair, but they worry about what people think:  looking old, sigh of neglect, not flattering.

 In our society, there is still a clear fashion code with not much ‘room’ for white hair (especially not at an early age) The white is associated with old-age and this world is for the young.

These pictures show women who have chosen their own natural hair color, that blends with silver hair, an expression of life’s wisdome.

Each woman has her own reason to stop dyeing her hair. Most of them simply got tired of the endless enslavement of coloring roots every two or three weeks, or tired of trying to catch up with some standard of beauty. 

With the help of photography, I would like to empower women so that they feel free to choose and feel free to change their choice whenever they want. Hair can be in its natural color, or dyed. There is room for all possibilities and beauty can be found in all of them.

 

Thank you, dear women, for letting me into your private worlds, You are all deep in my heart.

לבחור לבן

הוא פרויקט שעוסק בנשים שהפסיקו לצבוע ובחרו בצבע שיערן הטבעי . הן שלמות, שמחות ואוהבות את המראה שלהן. במהלך הצילומים, התחברתי אל כל אחת מאותן הנשים ואני שמחה ומודה להן שהכניסו אותי אל עולמן.


אני חושבת, שנשים רבות היו שמחות להפסיק לצבוע את שיערן, אך חוששות שהן לא תיראנה טוב או מה יגידו- מוזנח, נראה זקן, לא מחמיא. בחברה שלנו עדיין יש קו אופנה ברור ובו אין הרבה לגיטימציה לשיער המלבין (בוודאי לא בגיל צעיר) הוא נתפש כמזקין ומבגר והעולם שייך לצעירות.


בפרוייקט שלי, בחרתי לתת במה עבור אותן נשים שבחרו בצבע שיערן הטבעי, זה ששזור בחוטי כסף וחכמת חיים. כל אחת מהן הפסיקה לצבוע מסיבותיה שלה, ורובן כי הן פשוט עייפו מהשיעבוד האין-סופי הזה של צביעת השורשים אחת לשבועיים-שלושה או עייפו מהנסיון לעמוד באיזה סטנדרט יופי מסויים.


בעזרת הצילום, אני רוצה לחזק נשים, כך שתרגשנה חופשיות לבחור וחופשיות לשנות את בחירתן מתי שהן רוצות. אפשר להשאיר טבעי, מותר לצבוע ואפילו לגוון ביניהם. יש מקום לכל בחירה והיופי הוא לא בהכרח בצבע.


תודה לכן נשים יקרות שהסכמתן להכניס אותי אל עולמכן הפרטי, נכנסתן לי עמוק בלב.