top of page

צילומי תדמית ואווירה לעסקים

לספר את העסק שלך בתמונות

למפגש משותף, אני מביאה איתי עין טובה, מצלמה, נינוחות וסקרנות וביחד ניצור צילומי תדמית לעסק שלך,
תמונות דרכן ניתן יהיה להכיר אותך ואת העסק שלך באופן הטוב ביותר.

עלות שעתיים צילום לך ולעסק 1300 ש"ח

עד 25 תמונות ערוכות שיימסרו בגלריה דיגיטלית

עלות שעת צילום תדמית ללא בנק תמונות 800 ש"ח

עד 5 תמונות ערוכות שיימסרו בגלריה דיגיטלית

*לא כולל הוצאות נסיעה 100 ש"ח

bottom of page